Regulamin

GODZINY FUNKCJONOWANIA

1. Centrum Sportowe Aktywna Fabryka (AF) jest czynne:

-poniedziałek – piątek    6.00 – 21.30
-sobota                                 8.00 – 18.00
-niedziela                           10.00 – 14.00
2. Klub będzie nieczynny w ważne święta kościelne i narodowe.
3. Klub zastrzega sobie prawo skrócenia godzin pracy w tzw. długie weekendy, możliwości zmiany regulaminu, grafiku zajęć oraz cen karnetów bez podawania przyczyny.

CZŁONKOSTWO / WEJŚCIE JEDNORAZOWE

1. Członkiem AF może zostać osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła 16 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.
2. Na terenie AF mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają karnet z aktualnym abonamentem lub które wykupiły wejście jednorazowe.
3. Każdy abonament wykupiony w AF jest imienny. AF zastrzega sobie prawo kontroli tożsamości osoby korzystającej z abonamentu. W razie próby oszustwa abonament zostaje natychmiast anulowany.
4. Istnieje możliwość skorzystania z wejścia jednorazowego OPEN do AF.
Wejście jednorazowe OPEN upoważnia do skorzystania z Siłowni, Sauny, Fitness, Active Walk, body&Mind, Indoor Cycling, Cross.

ZASADY OGÓLNE

1. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach Fitness, Indoor Cycling, Active Walk, body&Mind, Cross, bądź ćwicząca na siłowni zobowiązana jest do:
-używania ręcznika (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia)
-noszenia zmiennego, czystego, sportowego obuwia z miękka podeszwą
-ćwiczenia w stroju sportowym.
2.Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.
3.Na terenie AF nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
4.Osoby przebywające na terenie AF zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób przebywających w AF , w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe oraz powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub zniszczenie.
5.Osoby mające problemy zdrowotne lub kobiety w ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Osoby, które tego nie uczyniły, ćwiczą na własną odpowiedzialność.
6.AF nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu AF lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą ze sprzętu.
7.AF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach AF.
8.Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
9. Za zgubienie karty AF obowiązuje opłata 10zł.
10.Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w AF.

ZAJĘCIA

1. Na zajęcia obowiązują zapisy.
2. Maksymalnie można się zapisać na 14 dni do przodu.
3. Zajęcia, które nie zostaną odwołane do godziny 12:00 uznawane są za odbyte i tym samym odejmowane z puli wykupionych zajęć.
4. Jedne zajęcia trwają 50 minut. Każde następne zajęcia w tym dniu traktowane są jako kolejne i ściągane z puli przysługujących zajęć.
5. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Osoby spóźnione powyżej 5min nie będą wpuszczane na zajęcia.

SQUASH

1. Na korcie obowiązuje czyste obuwie zmienne z jasną podeszwą.
2. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu do gry (rakieta, piłka, okulary).
3. Kort można rezerwować na minimum 60 minut w godzinach otwarcia klubu.
4. Godziny rezerwacji np. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, nie jest możliwa rezerwacja na godzinę np. 14.15/14.45.
5. Istnieje możliwość odpłatnej gry z trenerem.
6. W squasha mogą grać osoby od 10 roku życia. Od wszystkich osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie od prawnego opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą grać wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

SIŁOWNIA

1.Trening w siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego zapisywania się.
2.Osoby mające wątpliwości co do wykonywanych ćwiczeń bądź obsługi maszyn powinny poprosić o pomoc instruktora.
3.Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.
4.Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów.
5.Opuszczenie siłowni powinno nastąpić nie później niż 15 minut przed zamknięciem AF.

KARNET

1. Karnet miesięczny jest ważny przez okres 30dni od dnia wykupienia.

2. Do każdego karnetu trzeba wykupić kartę członkowską.

3. Opłata za kartę członkowską jest jednorazowa, wynosi 10zł i nie podlega zwrotowi. W przypadku zagubienia lub utraty Karty, Członek Aktywnej Fabryki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym recepcję klubu. Koszt wydania duplikatu Imiennej Karty Członkowskiej wynosi 10,00 zł.

4. Istnieje możliwość „zawieszania” karnetu zakupionego w ramach abonamentu . Chęć ,,zawieszenia” karnetu zgłasza się osobiście, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną, najpóźniej pierwszego dnia ,,zawieszenia”.

SAUNY – TYMCZASOWO WYŁĄCZONE Z FUNKCJONOWANIA

1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie klienci AF.
2. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań.
3. Sauna Fińska w ramach gratisu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 17.30-20.30 oraz w niedzielę 11:30 – 14:30. przy czym godzina 20.30 i 14:30 jest godziną opuszczenia sauny.
4. Sauny są koedukacyjne.
5. Do sauny wchodzimy boso i w ręczniku.

PROMOCJE

1.Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje).
2.Promocje nie podlegają łączeniu.
3.Każda promocja jest ogłaszana przez AF i obowiązuje do czasu odwołania.

Osoba będąca członkiem klubu, wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających jego/jej wizerunek zarejestrowanych podczas różnych wydarzeń z życia klubu.

Aktywna Fabryka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z AF.

Naruszenie wyżej wymienionych zasad oraz działanie na niekorzyść i szkodę mienia Aktywnej Fabryki, upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.