Facts Functional

Trening składa się z 3 części:

MOVMENT FACTS – to świadomy trening mobilizacji, stabilizacji i równowagi

HIIT FACTS – to interwałowy trening siły, kondycji i wytrzymałości

FASCIAL FACTS – to regeneracyjny trening powięzi, masaż i stretching (rozciąganie)