Active Walk (bieżnie)

Trening odbywa się na bieżniach bezsilnikowych. Jest to jeden z najskuteczniejszych treningów wspomagających odchudzanie dzięki połączeniu klasycznych ćwiczeń fitness, rytmiki i treningu wydolnościowego i cardio w jeden. Ćwiczenia są proste, niezależnie od wieku, czy sprawności ruchowej wszyscy są zmotywowani i w pełni czują, że stanowią integralną część grupy. Active Walk jest aktywnością fizyczną, którą mogą uprawiać wszyscy, bez względu na wiek, czy poziom sprawności.